Průmyslový inženýring & Lean manufacturing

Externí poradenství v oblasti průmyslového inženýringu a Lean manufacturing jako např:

 • 5S a TPM, vizualizace, podlahový management,
 • SMED
 • Interní logistika, kanban, Heijunka, Milk run
 • Štíhlá výroba: kaizen, U buňky, vybalancování, výpočty kapacit
 • Ergonomie práce
 • Value stream mapping – mapování hodnoty práce
 • Analýza a měření práce, stanovení norem spotřeby času, systémy předem určených časů
 • Motivační systém

Vše vždy směřujeme tak, abychom dosáhli následujících výsledků:

 • Zvýšení produktivity práce
 • Snížení výrobních nákladů
 • Zvýšení kvality práce
 • Zvýšení kvalifikace personálu
 • Úspora výrobní plochy

LUHE

LUHE consulting s.r.o., Sasanková 851, 463 12 Liberec